Yazarlar

Tavsiye Ürün

Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı Tarihî Grameri

Yazar : B. A. SEREBRENNİKOV, N. Z. GADJİEVA; Tevfik HACIYEV, Mustafa ÖNER (Çev.)
Basım Yılı : 2018
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil :
ISBN : 9789751623867


siparişleriniz 5 iş günü içinde kargoya teslim edilir.
Fiyat : 7.20 TL12.00 TL KDV : 0.00 TL
Eserde, karşılaştırmalı tarihî yöntem esas alınarak Türk yazı dillerinin gramerinin hazırlanması amaçlanmıştır. Ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz dizimi olmak üzere üç bölümden oluşan eserin ses bilgisi bölümünde, ön Türkçe ünlü yapısı ile ön Türkçe ünsüz yapısı konuları işlenmiştir. Şekil bilgisi bölümünde, isim, sıfat, sayı, zamir, fiil, edat, zarf, bağlaç ve bağlayıcılar ele alınmıştır. Söz dizimi bölümünde ise, cümle birimlerinin tarihî bakışla araştırılmasının yöntemleri, Türk yazı dillerinde söz grupları ve gelişme tarihi, nitelemeli söz grupları konuları yer almaktadır.

Benzer Ürünler