Yazarlar

Tavsiye Ürün

Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi

Yazar : Zeynep KORKMAZ, Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN (İnc.)
Basım Yılı : 2013
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil :
ISBN : 9789751625595


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 7.20 TL12.00 TL KDV : 0.00 TL
Bu eser, Zeynep Korkmaz’ın “Oğuz Türkçesinin Tarihî Gelişim Süreçleri” konulu makalesini yeniden düzenlenerek genişletmesi ve Selçuklu dönemi Oğuzcası üzerindeki son araştırmalara dayalı görüş ve yorumlarını da katılmasıyla ortaya çıkmıştır. Oğuz Türkçesinin birbirini izleyen dönemlerinde gerçekleşen değişiklikler ve dilin genel yapısı milattan önceki dönemlerden başlayıp geç dönemlerde ortaya çıkan çağdaş yazı dilleri ve lehçelerine kadar özellikle ses-şekil bilgisi ve söz varlığı temelinde ele alınmıştır.

Benzer Ürünler