Yazarlar

Dîvânu Lugâti’t-Türk: Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin

Yazar : Kâşgarlı Mahmud, Ahmet Bican ERCİLASUN/ Ziyat AKKOYUNLU (Haz.), Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN/ Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN (İnc.)
Basım Yılı : 2018
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil :
ISBN : 9789751628374


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 36.00 TL60.00 TL KDV : 0.00 TL
Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün yeni bir yayını olan bu eserde metin yeniden kurulmuş, tercüme yeniden yapılmıştır. “Metin” ile kastettiğimiz Dîvânu Lugâti’t-Türk içindeki Türkçe malzemenin bütünüdür. Kelimeler, kelime grupları, cümleler, atasözleri, şiirler ve hatta ekler. Bütün bu malzemenin 11. yüzyıl Türkçesinin özelliklerine uygun olarak doğru okunması Dîvânu Lugâti’t-Türk yayınlarındaki en büyük sorunlardan biridir. Arapça anlamlara; kelimenin, eserin diğer yerlerindeki kullanımlarına, en önemlisi tarihî ve yaşayan lehçelerle karşılaştırmalara ve tabii daha önce yapılan çalışmalara dayanarak en doğru okunuş bulunmaya ve en doğru metni kurulmaya çalışılmıştır

Benzer Ürünler