Yazarlar

Şecere-yi Terâkime

Yazar : Ebû’l-Gâzî Bahâdır Han, Zühal ÖLMEZ (Haz.)
Basım Yılı : 2016
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
ISBN : 9789751632005
Ağırlık (kg) : 1.00
Fiziksel Özellikleri :

Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 30.00 TL KDV : 0.00 TL
1659-1660 yıllarında Ebulgazi Bahadır Han tarafından yazılan Şecere-yi Terâkime, 17. yüzyılın önemli tarih eserlerindendir. Eserini yazarken Ebulgazi’ye Türkmen boyları arasında söylenen rivayetler ve hocaların, beylerin ellerinde bulunan şecereler kaynaklık etmiştir. Ayrıca tarihî eserlerden Reşidüddin’in Câmiʿü’t-Tevârîh’indeki Oğuz-nâme’den yararlanmıştır, ancak Şecere-yi Terâkime’de Câmiʿü’t-Tevârîh’te olmayan bilgiler de yer almaktadır.

Benzer Ürünler