Yazarlar

Yüz Hadis Yüz Hikâye: Türk Dilinde Art Zamanlı Değişmeler

Yazar : Erzurumlu Darir, Mustafa SARI (Haz.)
Basım Yılı : 2016
Basım Yeri : İstanbul
Cilt / Dizi / Sayı :
ISBN : 9789751632081
Ağırlık (kg) : 1.000
Fiziksel Özellikleri :

Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 54.00 TL KDV : 0.00 TL
Bu eserde, Türk dilinde zaman bağlı olarak ortaya çıkan değişmeler incelenmiştir. Çalışma, esas itibarıyla Erzurumlu Darir’in Yüz Hadis Yüz Hikâye adlı eseri üzerine oturtulmuştur. Eserin ulaşılabilen en eski nüshası ile en yeni nüshası arasında 210 yıl bulunmaktadır. 210 yıl arayla istinsah edilen bu nüshalardan yola çıkılarak dilin nasıl değiştiği sorusuna cevap aranmıştır. Dilde ortaya çıkan değişmeler “Ses Değişmeleri”, “İmlâ Değişmeleri”, “Söz Varlığında Görülen Değişmeler”, “Yapısal Değişmeler” ve “Anlam Değişmeleri” gibi başlıklar altında incelenmiştir. Çalışmanın sonuna “Metin” ve “Sözlük” eklenmiştir.

Benzer Ürünler