Yazarlar

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi: Bahar 1997/ 3. Sayı

Yazar : Türk Dil Kurumu
Basım Yılı : 1997
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : 3
Dil : Türkçe
ISBN : 1301-077


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 2.40 TL4.00 TL KDV : 0.00 TL
KAKACAN DURDIYEV - MEHMET KARA / Yirminci Yüzyıl Türkmen Edebiyatı
GURBANDURDI GELDİYEV / Hoca Ahmed Yesevî ve XVIII-XIX. Asır Türkmen Şiiri
FİKRET TÜRKMEN / Günümüz Türkmen Şiirinin Önemli Temsilcilerinden Biri: “Berdinazar Hudaynazarov”
SAPAR GÜCÜK (Aktaran: İSMAİL DOĞAN) / Türkmen Dilinde İyi Niyetler
MELİKE GUMAROVA (Aktaran: METİN ARIKAN / Köroğlu Destanı
MUSTAFA CEMİLOĞLU / Azerbaycan ve Anadolu Halk Hikâyelerinde Kahramanların Âşık Olması ile İlgili Motifler ve Bunların Yapısı
KAYA TÜRKAY / Reşat Nuri’nin Azerbaycan’da Yayımlanan Romanları
MEHMET İSMAYIL / Beni (Şiir)
SUZAN TOKATLI / Özbek Alfabesi Üzerine
YUSUF AVCI / Fıtrat’ın Türkçeciliği
EĞTUĞRUL YAMAN / Manas Tipi ve Günümüze Uzanan Mesajlar
ALİ ABBAS ÇINAR / Büyük Kazak Şairi Abay Kunanbayev (1845-1904)
V. DİMİTRİYEV (Aktaran: METİN YILMAZ) / Neslimiz Nereden Geliyor? (Çuvaşların Kökeni)
RAFAİL MOSTAFİN - REİS DAVUTOV (Aktaran: MUSTAFA ÖNER / Repressiya Kurbanı Tatar Yazarları
MUSTAFA ÖNER / Marsel Galiyev ve Köstebek Bilmecesi
REİS DAVUTOV (Aktaran: HATİCE ŞİRİN) / Bir Tatar Yazarın Trajedisi
FERİT ŞEKÜROV (Aktaran: MUSTAFA ÖNER) / Abdullah Tukay’ın Gizlenmiş İki Şiiri
MUSTAFA ÖNER / Tatar Şiiri İçin Bir Örnek: Nurmuhammet Hisamov
ÖZKAN ÖZTEKTEN / Tatar Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Arasındaki Eş Seslilik İlişkisine Birkaç Örnek
FLORA AHMETOVA-URMANÇİ (Aktaran: RÜSTEM SULTİ) / Biz de Türkiye’deydik

DEĞERLENDİRMELER
NEVZAT GÖZAYDIN / "Sprichwörter der Kasachen"
SAİM SAKAOĞLU / "III. Milletler Arası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi Bildirileri"
EKREM ARIKOĞLU / "Tuvaca, Dilbilgisi, Metinler, Sözlük"
 
HABERLER
GOSMAN SADE / Türk ile Tatar Ülkesi Bugün Denk Olarak Görüşüyorlar
TDK / Iraklı Türkmenler Türk Dil Kurumunu Ziyaret Etti

Benzer Ürünler