Yazarlar

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi: Bahar 1999/ 7. Sayı

Yazar : Türk Dil Kurumu
Basım Yılı : 1999
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : 7
Dil : Türkçe
ISBN : 1301-077


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 2.40 TL4.00 TL KDV : 0.00 TL
TİMUR KOCAOĞLU / 1920’lerin Unutulmuş Türkmen Şairi Abdülhekim Kulmuhammedov’un Şiirleri
ŞEMSETDİN ABDİNAZİMOV (Aktaran: TİMUR KOCAOĞLU) / Berdak 170 Yaşında: Berdak’ın Eserlerindeki Oğuzca Kelimeler Üzerine Notlar
FATMA AÇIK – BAHTİYAR KERİMOV / Özbekistan’da Ceditçi Yazarlar
ALİ BERAT ALPTEKİN / Azerbaycan ve Türkiye’de Tanınan Ortak Âşıklar
MIRAT PENCİYEV (Aktaran: YUSUF AKGÜL) / Yerin Görkü Tahıldır
MIRAT PENCİYEV (Aktaran: HÜLAGU GÜNEŞ) / Harmanınız Bereketli Olsun Çiftçiler
N. BABAOĞLU / Gagauz Türklerinin Kirilik [Kiril] Alfabesinden Lâtin Alfabesine Geçmesi
HATİCE ŞAHİN / Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Atasözleri Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi
SAİM SAKAOĞLU / Francois Maljian: Amerika’da Yaşayan, Anne ve Babası Maraş Doğumlu Ermeni Asıllı Bir Şair
BAZILHAN BUHATULI (Aktaran: VAHİT TÜRK) / Altay Soylu Dillerin Ortaklığı Hakkında
BÜLENT GÜL / Türkiye’de Altayistik Alanında Yapılan Çalışmaların Açıklamalı Kaynakçası Üzerine Bir Deneme
VOLKAN COŞKUN / Türk Lehçelerinde Zaman Kavramı Taşıyan -̊p Zarf-Fiil Eki
ALİMCAN İNAYET / Türkçede Çince Kaynaklı Gösterilen Bazı Kelimeler Üzerine
ARSLAN ABDULLAH (Aktaran: ALİMCAN İNAYET) / Uygurcadaki Çince Kelimeler Üzerine
NANA KAÇARAVA / Gürcü Dil Bilimci, Türkolog Nodar Canaşia
SADULLAH KARAYANIK / Türkmence Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

DEĞERLENDİRMELER

SALİM ÇONOĞLU / “Anneme Mektuplar”
ÇETİN PEKACAR / “Qumuq Til -Morfologia-”
SADULLAH KARAYANIK / “Türk Dünyası Ortak Edebiyatı”

Benzer Ürünler