Yazarlar

Tavsiye Ürün

Kutadgu Bilig I-II-III: Viyana, Fergana, Kahire Nüshaları

Yazar : Yûsuf Hâs Hâcib
Basım Yılı : 2019
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : 1163/A-B-C
Dil : Türkçe; Viyana nüshası (Uygur harfli), Fergana ve Kahire nüshaları (Arap harfli)
ISBN : 978-975-16-3139-8


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 114.00 TL190.00 TL KDV : 0.00 TL
Karahanlı ve İslam devri Türk edebiyatının ilk büyük eseri olan Kutadgu Bilig, Yûsuf Hâs Hâcib tarafından Balasagun’da yazılmaya başlanmış, 1069-1070’te Kâşgar’da tamamlanmış ve Doğu Karahanlı hükümdarı Tavgaç Buğra Kara Han Ebû Ali Hasan bin Arslan [v. 1103]’a takdim edilmiştir. Kutadgu Bilig’de esas konu “hedef insan”dır. Bu hedef insan tipi, cemiyet içine yerleştirilir, fertlerin birbirleriyle ve devletle olan münasebetleri ele alınır. Eser hem içtimaiyat hem de siyaset ilmi ile ilgili bir eserdir. “Devletli olma bilgisi” manasına gelen Kutadgu Bilig, ıstılah olarak siyasetname manasını kazanmıştır. Eserde, cemiyetteki muhtelif tabakalar ve meslek mensuplarının sahip olması gereken vasıflar, uymaları gereken hâl ve hareket tarzları enine boyuna anlatılır. Eski Türk bey ve hanlarından sık sık vecizeler aktarılır, atasözleri ve halk şiirlerinden parçalar örnek olarak verilir.

Benzer Ürünler