Yazarlar

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi: Güz 2018/ 46. Sayı

Yazar : Türk Dil Kurumu
Basım Yılı : 2019
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : 1281/II
Dil : Türkçe
ISBN : 1301-0077


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL
Âdem AYDEMİR………..Divanü Lûgati’t-Türk’te Anlamı Problemli Bazı Cümleler ve Sözcükler / Some Problematic Words and Sentences in Terms of Meaning in Divanü Lûgati’t-Türk

Atilla BAĞCI………..Şamanizm İnancında Ritüel Maskeleri ve Gömü Maskeleri / Rituals and Burial Masks in Shamanism Belief

Onur BALCİ …………Ed-Dürretü’l-Mudiyye Fi’l-Lügati’t Türkiye’de Görülen İki İmla Özelliği ve Bu Özelliklerin Kazak Türkçesi ile İlişkisi / On Two Spelling Characteristics of Ed-Dürretü’l-Mudiyye Fi’l-Lügati’t Türkiyye and on the Relation of These Characteristics With Kazakh

İbrahim DİLEK………..Mitolojilerde ve Türk Destanlarında Köpük / Foam in Mythologies and Turkish Epic

Sevinç EREN………..Trabzon Tavanlı Cami Haziresi 19. Yüzyıl Kadın Mezar Taşları / The 19th Century Women’s Gravestones at the Graveyard of Trabzon Tavanlı Mosque

Zeki GÜREL ……….Türk Dünyası Edebiyatında Bulgaristan Türk Edebiyatının Türkiye’deki Temsilcisi İslâm Beytullah Erdi (Bulgaristan 1940-Türkiye 2014) Hayatı Sanatı Eserleri / İslâm Beytullah Erdi as a Represantative of Bulgarian-Turkish Literature in Turkey Among the Turkic World (Bulgaria 1940-Turkey 2014) Life, Art and Works

Zeki KAYMAZ ……….Divân-ı Hikmet’te Atasözleri ve Kullanılış Özellikleri / Proverbs and Their Usage Characteristics in Divân-ı Hikmet

Şureddin MEMMEDLİ……..Gürcistan Türklerinin Edebî Geleneklerinde Hikâye Türünün Evrimi / Evolution of Story Type in Literary Traditions of Georgian Turks

Sadettin ÖZÇELİK ……….Süheyl ü Nevbahâr’da deg-, degür- Fiilleri ve +A degir/degmez Söz Kalıbının Anlaşılması Sorunu / The Problem of Understanding of deg-, degür- Verbs and +A degir / degmez Lexical Bundle in Süheyl ü Nevbahâr

Karlygash SAREKENOVA ……….Қазақ Тіліндегі Тұрақты Тіркестердің Қолданылу Ерекшеліктері (Kazak Dilindeki Deyimlerin Kullanım Özellikleri) Features of Phraseology in the Kazakh Language

İsmail SÖKMEN ……..Harf-i Cerlerin Yeni Anlam Kazandırımı Bakımından Tarihî Sözcük Çevirileri Üzerinde Bir İnceleme / An Investigation on Historical Literal Translations in Terms of Acquiring a New Meaning by Prepositions

Vedat YEŞİLÇİÇEK ……..Türk Dünyasının İki ‘Göl Şairi’ Haşim ve Alıkul Two Lake / Poets of the Turkish World: Haşim and Alıkul

DEĞERLENDİRMELER/ REVIEW
Nail TAN……..Azerbaycan Nasreddin Hoca Fıkra Külliyatı Da Yayımlandı / Azerbaijan Collection of Hodja Nasreddin Stories has been published.

Nail TAN…….Dünya Nasreddin Hoca Fıkra Külliyatı 1616’ya Yükseldi /  The number of the Collections of Hodja Nasreddin has increased to 1616.

YİTİRDİKLERİMİZ / COMMEMORATION
Nail TAN…….Osman Recep BAYMAK

HABERLER / NEWS
Şule GÜL……..Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN Abay Kazak Millî Eğitim Üniversitesinin 90. Kuruluş Yıl Dönümü Faaliyetine Katıldı / Prof. Dr. Gürer Gülsevin participated in the 90th foundation anniversary of Abai Kazakh National Pedagogical University

Erol DENİZ-Reşide GÜRSES-Şule GÜL ……….Türk Dünyasından Haberler / News from the Turkish World

Benzer Ürünler