Yazarlar

Tavsiye Ürün

Türkçe, Korece, Moğolca ve Mançu-Tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi

Yazar : Han-Woo CHOI
Basım Yılı : 2019
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : 993
Dil : Türkçe
ISBN : 978-975-16-2244-0


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 33.60 TL56.00 TL KDV : 0.00 TL

Eser, Han-Woo Choi’un, Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde hazırlamış olduğu Türkçe ile Korecenin Karşılaştırmalı Fonolojisi (1985) adlı yüksek lisans tezi Türkçe ile Korecenin Karşılaştırmalı Morfolojisi (1989) adlı doktora tezinin birleştirilerek kitaplaştırılmış biçimidir. Bu çalışmalar eserde 1. Kitap ve 2. Kitap olarak yer almaktadır. 1. Kitabın Giriş bölümünde, Altay dilleri araştırmalarının tarihçesi ve Türkçe ile Korece hakkında tarihsel bilgilere yer verilmiştir. Kitabın asıl bölümünü oluşturan I. Ve II. Bölümlerde ise, Ana Türkçe ve Ana Korecenin Sistemleri ile Türkçe ile Korece arasında ses denklikleri meseleleri ele alınmıştır. Sonuç bölümünde ise çalışma sonucu elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 2. Kitabın Giriş bölümünde, Altay dillerinin ve Türk dillerinin karşılaştırmalı biçim bilgisi üzerine yapılan çalışmalar ile Kore dili üzerine yapılan gramer çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir. Kitabın asıl bölümünü oluşturan bölümde ise Türkçe ile Korece’nin karşılaştırmalı biçim bilgisi konusu işlenmektedir. Sonuç bölümünde, çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar değerlendirilmektedir.

Benzer Ürünler