Yazarlar

Nehcü’l-Ferâdîs: Uştmahlarnın Açuk Yolı (Cennetlerin Açık Yolu): Metin-Dizin/Sözlük-Tıpkıbasım

Yazar : Prof. Dr. Nuri YÜCE, Mahmud bin Ali, Janos ECKMAN, Semih TEZCAN, Hamza ZÜLFİKAR, Aysu ATA (Haz.), Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (İnc.)
Basım Yılı : 2014
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil :
ISBN : 9789751628466


siparişleriniz 5 iş günü içinde kargoya teslim edilir.
Fiyat : 18.00 TL30.00 TL KDV : 0.00 TL
"Nehcü’l-Feradis: Uştmahlarnın Açuk Yolı (Cennetlerin Açık Yolu)" adlı bu eser daha önce üç ayrı cilt halinde yayımlanan eserin birleştirilmiş tıpkıbasımıdır. Eserin birinci ve ikinci cildinde; XIV. Yüzyıl Harezm Türkçesi ile dini-didaktik muhtevada yazılmış, Türk dili araştırmaları için önemli bir eser olan Nehcü’l-Feradis’in Janos Eckmann tarafından hazırlanan çeviri yazılı metni ve tıpkıbasımı yer almaktadır. Eserin tıpkıbasımı ve metni hazırlanırken İstanbul Süleymaniye Genel Kitaplığı Yeni Cami kısmı 879 numara ile kayıtlı nüsha esas alınmıştır. Üçüncü cilt ise, temel olarak Giriş ve Dizin-Sözlük bölümlerden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde, Nehcü’l-Feradis’in Türk dili araştırmalarındaki yeri ve önemini ortaya koyacak özellikler maddeler halinde sıralanmıştır. Bu bölümü Nehcü’l-Feradis’in Metin ve Dizin ciltlerinin birbirini tamamlayan ciltler olduğuna değinilen ve eserden faydalanacaklar için gerekli açıklamaların yapıldığı Dizin’i Yayımlarken bölümü takip etmektedir. Ardından eserin asıl bölümünü teşkil eden, Nehcü’l-Feradis’in metninin söz varlığını kapsayan Dizin-Sözlük bölümü yer almaktadır. Dizin-Sözlük bölümünde Kutadgu Bilig-İndex sırası esas alınmıştır. Özel şahıs ve yer adları Özel Adlar Dizini’nde verilmiştir.

Benzer Ürünler