Yazarlar

Tavsiye Ürün

Kız Destanı

Yazar : Halil ERSOYLU (Haz.), Prof.Dr. Hasibe MAZIOĞLU/ Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)
Basım Yılı : 1996
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil :
ISBN : 9789751663900


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 1.80 TL3.00 TL KDV : 0.00 TL
Haza Hikayet-i Kız ma’a Cühud (Kız Destanı) adlı bu eserin kimin tarafından yazıldığına dair bir kayıt bulunmadığı gibi yazılış tarihi de belli değildir. Bu ve benzeri nitelikteki pek çok eserin Eski Türkiye Türkçesinin XIV. Veya XV. yüzyılından kalmış olduğu görüşü yaygındır. Eser, bazı edebiyat tarihçileri tarafından “dini destan” sınıflandırması içine alınan Muhammed Hanefi Cengi, İsmail Destanı, Kesik Baş Destanı, Güvercin Hikâyesi, Veysel Karani Hikâyesi gibi pek çok halk eserinden biri olarak görülmektedir. Eserdeki anlatım tarzı halk üslubu, buna bağlı olarak da kullanılan dil tarihi halk dilidir. Esere özel bir nitelik kazandıran durum ise bu durumun sonucu olarak bazı halk söyleyişi özelliklerinin metin içine girmiş olmasıdır. Kız destanını ele alan bu eser metin, dil incelemesi, sözlük ve tıpkıbasım olmak üzere dört bölümden meydana gelmektedir. Metin bölümünde, destanın Topkapı Sarayı Kütüphanesindeki nüshası ile Süleymaniye Kütüphanesindeki yazması karşılaştırılarak tenkitli metni hazırlanmış ve transkripsiyonu yapılmıştır. Sonraki bölümde destan metni beş başlık altında dilbilimsel incelemeye tabi tutulmuştur. Bu inceleme bölümünü, destanın söz varlığını kapsayan sözlük ile karşılaştırılan iki nüshanın tıpkıbasımı takip etmektedir.

Benzer Ürünler