Yazarlar

Tavsiye Ürün

Sedd-i İskenderî: İnceleme-Metin

Yazar : Alî Şîr Nevâî, Hatice TÖREN (Haz.), Prof. Dr. Kemal ERASLAN/ Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)
Basım Yılı : 2001
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil :
ISBN : 9789751667403


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 4.80 TL8.00 TL KDV : 0.00 TL
Nevâyî’nin en hacimli mesnevisi olan bu eserde, Makedonya kralı İskender adaletli bir kral olarak ele alınıp örnek bir şahsiyet hâline getirilmiştir. İslam edebiyatlarının ortak bir konusu durumundaki İskender ve İskender motifi bu eserde diğer İskendernâmelerden çeşitli bakımlardan farklı olarak işlenmiş, böylelikle esere orijinal bir hüviyet kazandırılmıştır.

Benzer Ürünler