Yazarlar

Tavsiye Ürün

Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi I-II

Yazar : Metin ERGUN (Haz.), Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN, Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (İnc.)
Basım Yılı : 1997
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : 1
Dil :
ISBN : 9789751669001


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL
Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi adlı bu eser, Türk kültür birliğini ortaya çıkaracak araştırmaların yapılması gerektiği düşüncesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. İki ciltten meydana gelen eserin birinci cildinin giriş bölümünde efsane kavramı hakkında genel bilgiler verilmiştir. Bu bölümde efsanenin tarifi, diğer türlerle münasebeti, Türk dünyasında yapılan efsane tasnifleri vb. konular ele alınıp işlenmiştir. Giriş bölümünü Türk dünyasında efsaneler üzerinde yapılan çalışmaların tanıtıldığı birinci bölüm takip etmektedir. İkinci bölümde, Türk dünyası efsanelerinde değişme motifi “Şekil Değiştirme Nedir?”, “Şekil Değiştirmenin Çeşitleri”, “Neler Şekil Değiştirir?”, “Niçin Şekil Değiştirilir?”, “Nasıl Şekil Değiştirirler?” başlıkları altında işlenmiştir. Birinci cildin son bölümü olan üçüncü bölümde şekil değiştirme motifine yer veren efsanelerin kataloğu yer almaktadır. Eserin ikinci cildi, Türkiye dışındaki Türklerden derlenen metinlerden meydana gelmektedir. Bu metinler eserde, Latin harflerine aktarılmış orijinal şekilleriyle ve Türkiye Türkçesine yapılmış aktarmalarıyla eserde yer almaktadır. Bu cildin son bölümünde ise “Sonuç” ve “Bibliyografya” yer almaktadır.

Benzer Ürünler