Yazarlar

Şehnâme Çevirisi I-II-III-IV: Giriş-Metin-Sözlük

Yazar : Şerifî, Zuhal KÜLTÜRAL/ Latif BEYRELİ (Haz.)
Basım Yılı : 1999
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : 1-2-3-4
Dil :
ISBN : 9789751671707


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 14.40 TL24.00 TL KDV : 0.00 TL
Eser, 1994 yılında hazırlanan iki ayrı doktora çalışmasına dayanmaktadır. İranlılar’ın meşhur destanı Şehname’nin Memlük sultanı Kansu Gavri’nin isteği üzerine Şerifi adıyla bilinen Hüseyin bin Hasan bin Muhammed el Hüseyni el-Hanefi tarafından yapılan manzum çevirisinin ele alındığı bu eser, Giriş, Metin ve Sözlük olarak üç ana bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde, Firdevsi ve Şehname hakkında kısaca bilgi verildikten sonra çevirinin nüshaları tanıtılarak daha sonra eser üzerinde daha önce yapılan çalışmalar kronolojik sıraya göre belirtilmiş, ayrıca eserin söz varlığı üzerine bir inceleme yapılmıştır. Bu bölümün son kısmına hikâyelerin takibinde kolaylık sağlamak amacıyla Farsça başlıklar dizini eklenmiştir. Metin bölümünde, Şerifi’nin yaptığı Şehname çevirisinin metni çeviri yazıya aktarılmış ve transkripsiyonu yapılmıştır. Eksik ya da silik olan bazı kısımlar diğer nüshalardan tamamlanmış ve bunlar dipnotta belirtilmiştir. Dört ciltten müteşekkil bu çalışmanın son cildi ise Şerifi’nin Şehname çevirisinin söz varlığının kapsayan sözlük ile şahıs ve yer adlarını kapsayan dizin şeklinde düzenlenmiştir.

Benzer Ürünler