Yazarlar

Türkçe Sarf ve Nahiv

Yazar : Hüseyin Cahit YALÇIN, Leyla KARAHAN, Dilek ERGÖNENÇ (Haz.), Prof. Dr. Recep TOPARLI (İnc.)
Basım Yılı : 2000
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil :
ISBN : 9789751676900


siparişleriniz 5 iş günü içinde kargoya teslim edilir.
Fiyat : 4.80 TL8.00 TL KDV : 0.00 TL
Eser, Türk Dil Kurumu’nun Türkiye Türkçesi ve Tarihi Devirler Yazı Dilleri Gramerleri Projesi kapsamında hazırlanan eserlerdendir. Eserde, Hüseyin Cahit Yalçın’ın 1908 yılında kaleme aldığı Türkçe Sarf ve Nahiv adlı eser ele alınmıştır. Eser, Giriş, Metin, Sözlük, Terimler Dizini ve Tıpkıbasım olmak üzere beş bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde, Hüseyin Cahit’in hayatı ve eserleri özetlenerek anlatılmıştır. Ayrıca, Türkçe Sarf ve Nahiv hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiş ve eserin hazırlanışında uyulan ilkeler açıklanmıştır. Metin bölümünde, Türkçe Sarf ve Nahiv’in ilk baskısı olan 1908 baskısı esas alınarak hazırlanan metni okura sunulmuştur. Ayrıca, bu bölümde eserin ikinci baskısından faydalanılarak yapılan düzeltmeler de listelenmiştir. Bu bölümü eserin söz varlığını kapsayan sözlük ile eserde geçen terimlerin dizini takip etmektedir. Kitabın son bölümünde ise, Türkçe Sarf ve Nahiv’in tıpkıbasımı yer almaktadır.

Benzer Ürünler