Yazarlar

Tertîb-i Cedîd Kavâid-i Osmâniyye

Yazar : Ahmet Cevdet Paşa, Esra KARABACAK (Haz.), Prof. Dr. Recep TOPARLI (İnc.)
Basım Yılı : 2007
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil :
ISBN : 9789751619266


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 10.80 TL18.00 TL KDV : 0.00 TL
Tertib-i Cedid Kavaid-i Osmaniyye, Türkiye Türkçesinin batı tarzındaki ilk dil bilgisi kitabı olan Kavaid-i Osmaniyye’nin yeni bir düzenlemeyle basılmış şeklidir. Bu iki eser, daha sonra yazılan Türkçe dil bilgisi kitaplarının kendilerinden faydalanması dolayısıyla Türk dili tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Tertib-i Cedid Kavaid-i Osmaniyye’nin ele alındığı bu çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, eserin müellifi Ahmet Cevdet Paşa’nın hayatı ve eserleri ile dil bilgisi kitapları üzerinde durulmuştur. Bu bölümü kısaltmalar ve kaynaklar takip etmektedir. İkinci bölümde, Tertib-i Cedid Kavaid-i Osmaniyye’nin ilk baskısı esas alınarak metnin çeviri yazısı hazırlanmıştır. Bu bölümden sonra eserdeki dil bilgisi terimlerinin bugünkü karşılıklarının ve metinde geçtiği yerlerinin verildiği terimler dizini ile eserde geçen, fakat Türkçe Sözlükte yer almayan kelimelerin eserdeki manaları esas alınarak hazırlanmış sözlüğü yer almaktadır.

Benzer Ürünler