Yazarlar

Tavsiye Ürün

Yusuf ile Züleyha I-II

Yazar : Nevrûzî, Çoban Hıdır ULUHAN (Haz.)
Basım Yılı : 2007
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : 1-2
Dil :
ISBN : 9789751619297


siparişleriniz 5 iş günü içinde kargoya teslim edilir.
Fiyat : 18.00 TL30.00 TL KDV : 0.00 TL
Eser, XVII. Yüzyılda yaşamış Türkmen edebiyatının büyük şairlerinden Nevruzi’nin Türkmen edebiyatında yazılmış ikinci mesnevi olma özelliğini taşıyan Yusuf u Züleyha mesnevisini konu edinmektedir. Yedi bölümden meydana gelen eserin Giriş bölümünde, Türkmen edebiyatına değinilmiş ve Türk edebiyatında Yusuf u Züleyha hikâyesi yazan şairler sıralanmıştır. Birinci bölümde Kerküklü Nevruzi’nin hayatı ve edebi kişiliği ele alınırken ikinci bölümde, Yusuf u Züleyha hikâyesinde yer alan kişiler incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Yusuf u Züleyha hikâyesinin yazma nüshaları tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde, eserin belli başlı dil özelliklerine değinilmiştir. Beşinci bölümde, mesnevinin çeviriyazılı metni ve müstensihler tarafından arasözlere eklenen beyitler verilmiştir. Altıncı ve son bölümde ise anlaşılması güç olan kelimelerin sözlüğü yer almaktadır.

Benzer Ürünler