Yazarlar

Tarih-i ibn-i Kesîr Tercümesi

Yazar : Muhammed bin Mahmud-ı Şirvanî, Abdurrahman ÖZKAN (Haz.), Prof. Dr. Nuri YÜCE, Prof. Dr. Halil ERSOYLU (İnc.)
Basım Yılı : 2009
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil :
ISBN : 9751621948


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 30.00 TL50.00 TL KDV : 0.00 TL
Eski Anadolu Türkçesi dönemi ses, şekil ve kelime kadrosu bakımından farklılık gösteren ve Oğuz Türkçesinin temelini teşkil eden bir dönemdir. Bu dönemde özellikle bey ve padişahların emriyle tercüme ve telif eserler meydana getirilmiştir. Bu dönemde tercüme edilen eserlerden biri de İbn-i Kesir’in el-Bidaye ve’n-Nihaye fi’t-Tarih adlı Arapça eserinin çevirisidir. Eser, Sultan II. Murad’ın emriyle Şirvanlı Mahmud tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Tarih-i İbn-i Kesir Tercümesi adlı bu eseri ele alan bu çalışma Giriş, İnceleme, Metin ve Dizin olarak dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde eserin müellifi ve mütercimi hakkında kısa bilgiler verildikten sonra eserin aslı ve tercümesi üzerine yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. Ayrıca tercümenin ciltleri ve nüshaları tanıtılmış ve dil özellikleri ana hatlarıyla verilmiştir. İnceleme bölümünde, tercüme “Fiil-Tamlayıcı İlişkisi Hakkında Genel Bilgiler”, “İncelemede Takip Edilen Metot”, “Metinde Geçen Fiillerin Listesi”, “Metinde Geçen Fiillerin Hal Ekli Tamlayıcılı Örnekleri”, “Metinde Geçen Fiillerin Aldığı ve Alabileceği Hal Ekli Tamlayıcılar” başlıkları altında incelenmiştir. Metin bölümünde tercümenin çeviri yazılı ve noktalama işaretleri eklenmiş metni yer almaktadır. Dizin bölümünde, eserde tercümede geçen bütün kelimeler ve özel adlar alfabetik olarak verilmiştir.

Benzer Ürünler