Sözlerimi İyi Dinleyin…: Türk ve Uygur Runik Yazıtlarının Karşılaştırmalı Yayını, 2010

₺43.00 ₺25.80
  • Yazar: Arpad BERTA- Emine YILMAZ (Çev.)
  • Basım Yılı: 2010
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751623058
  • Barkod : 9789751623058
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Bu çalışma, beşi (Tonyukuk, Köl Tegin, Bilge Kağan, Köli Çor, Ongi) İkinci Türk Kağanlığı, dördü de (Tez, Taryat, Şine-Usu, Süüci) Uygur Bozkır Kağanlığı dönemine ait dokuz runik harfli yazıtın harf ve yazı çevirimi ile Macarcaya çevirisini içeren Arpat Berta’nın Szavaimat jol halljatok (Sözlerimi İyi Dinleyin) adlı kitabının Türkçeye çevirisidir. Bu eser, yazarın son kitabı olmakla birlikte söz konusu yazıtlarla ilgili de son yayındır. Arpad Berta’nın son derece titiz ve dikkatli yorumlar içeren 5302 dipnotla zenginleştirdiği okuyuş ve çevirisi Türkçeye aktarılırken farklı yöntemler kullanılmış, çalışmanın sonunda ise her yazıta ait bir dizine yer verilmiştir.