İletişim +90 312 457 52 06

Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiilleri, 2010

₺22.00 ₺13.20
  • Yazar: Ali TAN
  • Basım Yılı: 2010
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751623065
  • Barkod : 9789751623065
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eserde, Cengiz Aytmatov’un Kıyamat; Tügölbay Sıdıkbekov’un Kök Asaba; Sardarbek Rıskulov’un Kara Şumkar; Tölögön Kasımbekov’un Sıngan Kılıç; Aşım Cakıpbek’in Teňiri Manas adlı eserleri incelenmiştir. Bu edebi eserlerin yanında dil bilgisi kitapları ve sözlüklerden de faydalanılmıştır. Çalışma; giriş, inceleme, değerlendirme ve sonuç olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde önce birleşik fiillerle ilgili genel bir bilgi verildikten sonra Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesindeki tasvir fiilleriyle ilgili terim sözlüklerinde ve dil bilgisi kitaplarında yer alan bilgiler ayrıntılı olarak sıralanmış ve tasvir fiillerinin Eski Türkçe, Orta Türkçe (Karahanlı-Kıpçak-Harezm-Eski Anadolu Türkçesi) ve Çağatay Türkçesindeki kullanımları verilmiştir. İnceleme bölümünde, tasvir fiilleri alfabetik olarak sıralanıp, fiiller Türkiye Türkçesi ve Kırgızcadaki anlamları, Eski Türkçeden günümüze herhangi bir değişiklik geçirip geçirmediği, lehçelerdeki durumu vb. açılardan tek tek incelenmiştir. Değerlendirme ve sonuç bölümünde ise, çalışma sonucunda elde edilen bilgiler tablolar halinde sıralanmıştır.