Klasik Osmanlı Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni (16, 17, 18. Yüzyıllar), 2011

₺54.00 ₺32.40
  • Yazar: Yavuz KARTALLIOĞLU
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751623744
  • Barkod : 9789751623744
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Klasik Osmanlı Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni (16, 17, 18. Yüzyıllar) adlı bu eserde, 16, 17, 18. yüzyıllardan on altı el yazması eserin yanında yirmi beş civarında kaynak ve bilimsel eserle, Klasik Osmanlı Türkçesindeki ses düzenleri ortaya koyulmuştur. Eser; Giriş, Dil Uyumu, Dudak Uyumu, Ünsüz Benzeşmeleri, Sonuç ve Dizin bölümlerinden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde, Arap alfabesinin Türkçenin seslerini ifade kabiliyeti, kalıplaşan imlânın yetersizliği, faydalanılan esas ve yardımcı kaynaklar üzerinde durulmuştur. Dil Uyumu bölümünde, Arap harfli metinlerden önlük-artlık özelliği açıkça tespit edilebilen eklerin ön ve art ünlülü kelimelerden sonra dil uyumuna bağlı olup olmadıkları incelenmiştir. Dudak Uyumu bölümünde, Arap harfli metinlerden düzlük-yuvarlaklık uyumuna konu olan ekler; “I Sınıfı Ekler”, “U Sınıfı Ekler”, “X Sınıfı Ekler” olmak üzere üç ana başlık altında incelenmiştir. Ünsüz Benzeşmeleri bölümünde, Arap harfli metinlerde tonluluk-tonsuzluk özelliği belli olan ekler “C Sınıfı Ekler”, “D Sınıfı Ekler”, “G Sınıfı Ekler” başlıkları altında incelenmiştir. Sonuç bölümünde, eserde incelenen eklerle ilgili varılan sonuçlar ve hükümler yer almaktadır. Dizin bölümünde ise, eserde incelenen eklerin geçtiği sayfalar belirtilmiştir.