İletişim +90 312 457 52 06

Türkiye Türkçesinde Belirteçlerle Fiillerin Birlikte Kullanılması ve Eş Dizimlilikleri: Derlem Tabanlı Bir Uygulama, 2011

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Bülent ÖZKAN (Haz.)
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751623843
  • Barkod : 9789751623843
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, bir sözcük türü olarak Türkiye Türkçesinin söz varlığında sözlükbirimselleşmiş belirteçlerin fiillerle ilişkisel görünümlerini anlam, sıklık vb. ölçütler açısından derlem tabanlı (corpus-based) bir uygulamayla ortaya koymayı; dolaylı olarak da belirteçlerin fiillerle oluşturdukları kavram alanlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, eser gerek kullanılan yöntem gerekse de dili ele alış anlayışı bakımından bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca, eser, bu özelliğiyle fiillerin kılınış-görünüş, kip-kipleme, çatı, olumluluk-olumsuzluk, zaman ve diğer dizgesel görünümleriyle ilgili çalışmalara yardımcı bir kaynak niteliğindedir. Eserin ağırlıklı yanını 306 eserden meydana getirilen derlem kullanılarak hazırlanan sözlük oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra sözlük bölümünün öncesinde eserin amaç, önem ve sınırlılıklarının belirtildiği Giriş bölümü, belirteç kavramı, fiil kavramı, belirteç-fiil ilişkiselliği gibi konularda bilgilerin verildiği Kuramsal Açıklamalar ve Araştırmalar bölümü, derlemin içeriği ve niteliğine dair bilgi veren ve istatistiksel yönteme ilişkin açıklamaların yer aldığı Yöntem bölümü ile sözlük bölümünün sonrasında dizin yer almaktadır.