Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı Tarihî Grameri, 2018

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: B. A. SEREBRENNİKOV, N. Z. GADJİEVA; Tevfik HACIYEV, Mustafa ÖNER (Çev.)
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751623867
  • Barkod : 9789751623867
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eserde, karşılaştırmalı tarihî yöntem esas alınarak Türk yazı dillerinin gramerinin hazırlanması amaçlanmıştır. Ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz dizimi olmak üzere üç bölümden oluşan eserin ses bilgisi bölümünde, ön Türkçe ünlü yapısı ile ön Türkçe ünsüz yapısı konuları işlenmiştir. Şekil bilgisi bölümünde, isim, sıfat, sayı, zamir, fiil, edat, zarf, bağlaç ve bağlayıcılar ele alınmıştır. Söz dizimi bölümünde ise, cümle birimlerinin tarihî bakışla araştırılmasının yöntemleri, Türk yazı dillerinde söz grupları ve gelişme tarihi, nitelemeli söz grupları konuları yer almaktadır.