İletişim +90 312 457 52 06

Osmanlı Topraklarında Bir İtalyan Gezgin : Pietro Della Valle’nin Çalışma Defteri, 2011

₺50.00
  • Yazar: Nevin ÖZKAN- Raniero SPEELMAN- Mustafa ÇİÇEKLER (Haz.)
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751624123
  • Barkod : 9789751624123
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Pietro Della Valle’nin Çalışma Defteri’nin aslında bir kişisel sözlük olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Zira gezgin, Osmanlı topraklarında bulunduğu dönemde Arapça, Farsça ve Türkçe dersleri almıştır. Söz konusu eser de bu dillere ait sözcüklerin Arap harfleriyle yazılmış listesini ve karşılığında Latin alfabesiyle, İtalyanca ve bazen İspanyolca ya da Latince açıklamaları kapsamaktadır. Bu bakımdan Çalışma Defteri, Avrupalı bir gezginin XVII. Yüzyıl Osmanlı kültürü hakkında bilgi veren, Osmanlıyı Avrupa’ya kültür unsurlarıyla tanıtan değerli bir eserdir. Defter ayrıca o dönem Türkçesinin söz varlığı ve özellikle harekeli yazılan sözcükler yoluyla da ses özellikleri konusunda değerli ipuçları veren bir metin olarak görülmüş ve oldukça kaliteli bir baskı ile Türk Dil Kurumu tarafından yayın dünyasına kazandırılmıştır. Eser yayına hazırlanırken açıklamaların günümüz Türkçesine çevirisinin yanında bilimsel açıdan kıymetli görülen orijinal metin de çalışmanın sonuna tıpkıbasım olarak eklenmiştir.