İletişim +90 312 457 52 06

Ali’nin Kıssa-yı Yûsuf’u: Türk Edebiyatının İlk Yûsuf ve Züleyhâ Hikâyesi, 2011

₺76.00 ₺45.60
  • Yazar: Ali CİN (Haz.)
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751624277
  • Barkod : 9789751624277
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Bu çalışma giriş, inceleme, metin ve dizin bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kısmında, hikâyenin kutsal kitaplarda geçen şekilleri, metnin nüshaları, eser üzerinde yapılan çalışmalar ve Kıssa-yı Yusuf’un yazarı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Çalışmanın inceleme bölümü, imlâ, ses ve şekil bilgisinden oluşmaktadır. İnceleme bölümünde özellikle Türkçe kelimelerin kök ve eklerinin yazılışları, ses değişiklikleri ve morfolojik yapılarıyla ilgili değerlendirmeler sunulmuştur. İnceleme bölümünün sonunda metinde yer alan yapım eklerinin geçtiği yerlerle ilgili bir dizin sunulmuştur. Çalışma esas olarak metne dayanmaktadır. Talik hatla, harekesiz olarak yazılan metin ortaya konulurken, kelimelerin imlâsına bağlı kalınmıştır. Bu çalışma, biri matbu, beşi el yazması olmak üzere altı nüsha karşılaştırılarak hazırlanmıştır. Çalışmanın dizin kısmı metne dayanarak, alfabetik olarak hazırlanmıştır. Dizin bölümünün alfabetik olarak hazırlanmasındaki amaç, bu önemli kaynağı kullanacakların eserden kolayca yararlanmalarını sağlamaktır.