İletişim +90 312 457 52 06

Hilyetü’r-Ricâl ve Söz Varlığı, 2011

₺30.00
  • Yazar: Gelibolulu Mustafa Ali- Muna YÜCEOL ÖZEZEN (Haz.)
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751624284
  • Barkod : 9789751624284
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Gelibolulu Mustafa Ali’nin Hilyetü’r-Rical adlı eserinin transkripsiyonlu metni yanı sıra içeriğini de detaylı biçimde anlatan bu çalışmada ayrıca eserde geçen Türkçe, Arapça ve Farsça sözcükler ve söz gruplarının kullanım oranlarını belirten ayrıntılı istatistikler verilmiştir. Önemli görülen bazı sözcüklerin şekil ve anlam bakımından detaylı incelemeleri yapılırken incelenen sözcüklere ait bir sözlüğü içermesi de bu çalışmayı dönemin söz varlığını anlamak bakımından önemli kılan özelliklerdendir.