Altun Yaruk Sudur VI. Kitap: Karşılaştırmalı Metin Yayını, 2012

₺26.00 ₺15.60
  • Yazar: Özlem AYAZLI (Haz.)
  • Basım Yılı: 2012
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751625229
  • Barkod : 9789751625229
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Altun Yaruk Sudur VI. Kitap Karşılaştırmalı Metin Yayını adlı bu çalışmada, Uygurca Altun Yaruk Sudur’un 12. bölümü ele alınmıştır. Söz konusu bu eser, Altun Yaruk Sudur VI. Kitap adlı doktora tezinin kitaplaşmış biçimidir. Altun Yaruk Sudur’a ait genel bilgilerin verildiği Giriş bölümüyle başlayan çalışma, fragmanlar bölümüyle devam eder ve Berlin (U ve Mainz) fragmanlarının metni oluştururken esas alınan Petersburg yazmasından farkları dipnotla gösterilir. Ardından çalışmanın üçüncü ve dördüncü kısmını oluşturan metin ve çeviri bölümüne yer verilmiştir. Açıklanma ihtiyacı duyulan kelime ve kelime gruplarına (ikilemeler, Tanrı adları, çok sık geçmeyen nadir görülen kelimeler) açıklamalar adı verilen beşinci bölümde yer verilmiştir. Altıncı bölüm ise Dizin’dir. İki yönlü hazırlanmış (Uygurca-Çince ve Çince-Uygurca) dizinin hemen ardından gelen ve çalışmanın içeriğine dair ayrıntılı bilgi veren sonuç bölümüyle çalışma son bulmaktadır.