Uygurca-Çince İdikut Sözlüğü, 2012

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Mağrifet Kemal YUNUSOĞLU (Haz.)
  • Basım Yılı: 2012
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751625212
  • Barkod : 9789751625212
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, ele alınan konulara göre bölümlere ayrılmıştır. Giriş bölümünde, 14. yüzyıldaki Ming hanedanının kısa tarihi ve bu dönemdeki Batı Bölgesi’nin durumu tarihî açıdan değerlendirilmiş, Türk-Çin ilişkileri üzerinde durularak Uygur Türkçesi ile ilgili çalışmaların ele alınmasında gerekli şartları hazırlayan tarihî durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. I, II ve III. bölümlerde Ming dönemindeki Türklerle ilgili faaliyetlere değinilmiş, Türk dili ile ilgili yapılan çalışmalar üzerine bilgi verilerek bu konuları aydınlatan ve bu çalışmaları gerçekleştirmede büyük payı olan Tercümanlar Odası’nın tanıtımı yapılmış, yaptığı çalışmalar ele alınmış, İdikut Sözlüğü’nün nüshalarına, bu nüshalar üzerine yapılan çalışmalara değinilmiş ve sözlüğün dilbilgisi bakımından özellikleri incelenmiştir. IV. Bölümde ise eserin çeviri yazı metni verilmiştir. Eserin V. Bölümü açıklamalara ayrılırken sonuna dizin eklenmiştir.