İletişim +90 312 457 52 06

Sirâcü’l-Kulûb: Gönüllerin Işığı, 2013

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Şeyh Muhammed Osman Siraceddin En-Nakşibendi El-Kadiri- Yakup KARASOY (Haz.)
  • Basım Yılı: 2013
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751625472
  • Barkod : 9789751625472
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Oğuzların İslamiyeti kabul etmesiyle birlikte dinin halka öğretilmesi amacıyla Arapça ve Farsçadan tercüme faaliyetleri hız kazanmıştır. Tercümesi yapılan eserlerden biri de Siracü’l-Kulub’tür. Eserde, İslam’ın çeşitli meselelerini soru cevap şekliyle işlenmektedir. Bugün elimizde hem Arap harfli hem Uygur harfli nüshaları bulunmaktadır. Yayına hazırlanan bu eserde ise Eski Oğuz Türkçesi ile yazılan nüshalarından biri ele alınmıştır. Eser; giriş, metin ve dizin olmak üzere üç bölüm halinde hazırlanmıştır. Ayrıca ele alınan nüshanın tıpkıbasımı da esere dâhil edilmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde bölümde Siracü’l-Kulub’un içeriği, yazarı, nüshaları üzerinde durulmuştur. Akabinde Siracü’l-Kulub’un çeviri yazılı olarak hazırlanmış ve noktalama işaretleri eklenmiş metni gelmektedir. Bu bölümde eserde geçen ayetlerin sure adı ve anlamı dipnotta gösterilmiştir. Ayetlerde veya metinde eksik olan yerler köşeli ayraç ile belirtilmiştir. Metindeki ayet, hadis, dua bütün Arapça kısımlar Türkçeye tercüme edilmiştir. Gramatikal dizin bölümünde bütün kelimeler isim, fiil, edat ayrımı yapılmadan dizine dâhil edilmiştir. İsimlerin, fiillerin aldıkları bütün ekler gösterilmiştir. Dizinde her dil bilgisi şeklinin geçtiği yerin birer örneği gösterilmiş fakat bazı özel adların geçtiği bütün yerler belirtilmiştir.