Makaleler III: Çağdaş Türk Dilleri, 2013

₺38.00 ₺22.80
  • Yazar: Talât TEKİN, Emine YILMAZ, Nurettin DEMİR (Haz.)
  • Basım Yılı: 2013
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 3
  • Dil :
  • ISBN : 9789751625564
  • Barkod : 9789751625564
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Modern Türk yazı dilleriyle ilgili 12’si tanıtma/eleştiri olmak üzere 62 yazıyı içine alan Makaleler 3 Çağdaş Türk Dilleri adlı bu eser ile Talât Tekin’in toplam 151 yazısı kitap haline getirilmiş olmaktadır. İlk iki ciltte Talât Tekin’in Altayistik ve Türkçenin tarihi dönemleriyle ilgili yazıları yayımlanırken bu ciltte Türk dil devrimi, çağdaş Türkiye Türkçesinin çeşitli sorunları, Türk dilleri arasındaki ilişkiler, Türk dil ve diyalektlerinin sınıflandırılması gibi farklı alanlarda yazılmış yazıları yer almaktadır. İlk iki ciltte olduğu gibi bu cildin içindeki yazılar da kronolojik olarak kitaba alınmıştır. Bu şekilde bir sıralama yazarın elli yılı aşan meslek hayatında adeta bir leitmotif durumundaki konuları göstermesi, ama aynı zamanda yazarın Türkiye Türkolojisinde çok tartışılan dil devrimi, Türk dillerinin adlandırılması gibi konulardad görüşlerini yansıtması açısından da ilginçtir. Önceki ciltlerden farklı olarak bu ciltteki yazıların sadece 10’u İngilizce, diğerleri ise Türkçedir.