İletişim +90 312 457 52 06

Türk Dilinde Izdırap Söz Bilgisi: Bir Eş Anlamlılık İncelemesi, 2013

₺26.00 ₺15.60
  • Yazar: Şahru PİLTEN
  • Basım Yılı: 2013
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751625809
  • Barkod : 9789751625809
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Çalışmanın konusu; “ızdırap’’ kavramı temelinde, Türk dilinin farklı evrelerdeki söz varlığında yer alan eş anlamlı sözcüklerin seçilen eserler ve mevcut sözlükler taranarak saptanması, bunların eldeki teorik bilgilere uygun olarak tasnif edilmesi ve incelenmesidir. Bununla birlikte çalışmanın amacı Türk dilinde eş anlamlılığın ölçümü ve sınıflandırılmasının yanı sıra eş anlamlılığın oluşum ve gelişim süreçlerinin tespitidir. Buna yönelik olarak eserin birinci bölümünde eş anlamlılık kavram hakkında çağdaş dil bilimcilerin bakış ve yaklaşımları ele alınmıştır. İkinci bölümde ise eş dizimlilik ilişkisinin sözcüklerin anlam yapılarına ve kullanım alanlarına etkisinin tayin edilmesi amacıyla çalışma sınırlarının belli olması bakımından sadece “ızdırap” kavramı ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili sözcükler; mutlak eş anlamlılık, bilişsel eş anlamlılık, yakın eş anlamlılık ilişkilerine göre değerlendirilmiştir.