İletişim +90 312 457 52 06

Dîvânu Lugati’t Türk’e Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi, 2013

₺50.00 ₺30.00
  • Yazar: Akartürk KARAHAN
  • Basım Yılı: 2013
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751625779
  • Barkod : 9789751625779
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Dīvānu Luġāti’t-Türk’e göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi adlı kitap, konu itibarıyla Kâşgarlı Mahmud’un Dīvānu Luġāti’t-Türk adlı eserinde bahsettiği Türk lehçeleri ve bu lehçelerin tarihî süreç içerisindeki durumları üzerinde durmaktadır. Bilindiği gibi Türk lehçelerinin ses, biçim ve söz varlığı özellikleri ile ilgili ilk bilgileri XI. yüzyılda Kâşgarlı Mahmud nakletmiştir. Bu kayıtların büyük kısmının tarihî ve modern Türk lehçelerinde de tanıklanması, Türk lehçelerinin gelişimini göstermesi bakımından önemlidir.Bu çalışmada,Kâşgarlı’nın bildirdiği bu lehçe bilgileri tarihî ve modern Türk lehçeleriyle karşılaştırılmış ve tarihî-modern denklikleri gösterilmeye çalışılmıştır.