İletişim +90 312 457 52 06

Tuhfe-i Mübârizî: Metin-Sözlük, 2013

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Hekim Bereket- Binnur ERDAĞI DOĞUER (Haz.)
  • Basım Yılı: 2013
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751625786
  • Barkod : 9789751625786
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, Hekim Bereket’in Lübâbü’n-Nühâb ismiyle Arapça olarak yazdığı eserin yine kendisi tarafından Türkçeye kesin bilinmemekle beraber 13-14. asırlarda, Tuhfe-i Mübarizi ismiyle çevrilmesiyle meydana gelmiştir. Eserin mukaddimesinde belirtildiği üzere Hekim Bereket, İbni Sina’nın Kanun kitabındaki bazı bölümlerden seçmeler yaparak onları düzenlemiş; bitkiler, tedavi ve ilaç hazırlama hakkında kendi deneyimlerinden bazı bilgiler de ekleyerek her bölümün daha iyi anlaşılması için daireler çizmiştir. Yayına hazırlanan bu eser, Giriş, Metin ve Dizin olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. Giriş kısmında Tuhfe-i Mübarizi’nin yazılış ve tercüme ediliş sebebi, nüshaları, söz varlığı gibi genel bilgiler verilmiştir. Metin kısmında, eserin bilinen iki nüshası (Konya ve Paris) karşılaştırılarak hazırlanan transkripsiyonlu metni yer almaktadır. Dizin’de ise metinde geçen sözcüklerin anlam ve kökenleri verilmiş, ekler dilbilgisel sıraya konmuştur.