Dehnâme, 2013

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Yûsuf Emirî- Kâzım KÖKTEKİN (Haz.)
  • Basım Yılı: 2013
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751625939
  • Barkod : 9789751625939
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eserde, Yusuf Emiri’nin Türk Edebiyatı ve Çağatay Türkçesi içinde önemli bir yere sahip olan Dehname adlı eseri ele alınmıştır. Eser; Giriş, İnceleme, Metin, Dizin, Tıpkıbasım olmak üzere beş bölümden meydana gelmektedir. Giriş’te, Yusuf Emiri’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verildikten sonra Dehname adlı mesnevisi üzerinde durulmuştur. İnceleme bölümünde, Dehname şekil bilgisi yönünden ele alınmıştır. Metin bölümünde, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan çeviri yazı sistemi esas alınarak eserin metni verilmiştir. Dizin bölümünde ise, eserde geçen bütün kelimelerin anlamları verilirken aynı zamanda geçtikleri yerler de gösterilmiştir. Çalışmanın sonunda da eserin bilinen tek yazmasının (British Museum, Add., 7914,228-272) tıpkıbasımına yer verilmiştir.