İletişim +90 312 457 52 06

Başkurt Destanları I: Mitolojik Destanlar, 2014

₺22.00 ₺13.20
  • Yazar: Ahmet SÜLEYMANOV- Gaynislam İBRAHİMOV- Metin ERGUN (Haz.)
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1
  • Dil :
  • ISBN : 9789751629692
  • Barkod : 9789751629692
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eserde Başkurt halk mitolojik destanlarında düşünce, motif ve karakterler ilişkisi, dünya mitolojisinde var olanlarla benzerlikler taşıması konu edilmiştir. Başkurt mitolojik destanlarında yaşam ve günlük yaşantı unsurlarından bağımsız kalınmamıştır. Başkurt mitolojik destanlarının herhangi birisi incelendiğinde, onlarda dünya mitolojisi ve tek tanrılı semavi dinler ile bağlantılı çok sayıda benzer nokta bulmak mümkündür. Böyle bir benzerlik, özdeşlik ve ortaklık, bir yönden, insanlığın kendi gelişiminde aynı yoldan geçmesi nedeniyle bilincin gelişiminin de aynı yollardan geçmesiyle anlatılmakta; diğer yönden ise Başkurt destanının temelden dünya mitolojisine bağlandığını ancak onu kendine göre özümseme ihtimali olduğunu söylemektedir.