İletişim +90 312 457 52 06

Başkurt Destanları III: Beyler Hanlar Zamanını Anlatan Destanlar, 2014

₺32.00
  • Yazar: Ahmet SÜLEYMANOV- Gaynislam İBRAHİMOV- Metin ERGUN (Haz.)
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 3
  • Dil :
  • ISBN : 9789751629715
  • Barkod : 9789751629715
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eserde; Başkurt halkının epik yadigârları arasında hanlar zamanını, onların hayatlarını, uğraşlarını yansıtan ayrı bir grup ulunur. Ancak beyler ve hanlara diğer gruplarla ilgili destanlarda da ara sıra rastlanmaktadır. Destanlarda sadece hanlar değil, padişahlara da yer verilmiş fakat bu tür eselerde han da padişah da vakayla ilgili bir rol üstlenir, vakanın merkezinde yer almaz. Eserde bahsedilen grupta onlara ana rolü yerine getirme vazifesi verilmezse de vakalarda yer alma, o vakalar akışında çözümleyici veya fark edilir bir etki yapma görevi yüklenir.