İletişim +90 312 457 52 06

Mecmû'a-i Kasâ'id-i Türkiyye, 2015

₺40.00 ₺24.00
  • Yazar: Murat A. KARAVELİOĞLU (Haz.)
  • Basım Yılı: 2015
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751630216
  • Barkod : 9789751630216
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Mecmū ‘a-i Ḳaṣā’id-i Türkiyye, adından da anlaşılacağı gibi kasidelerin toplandığı bir eserdir. Derleyenin ve ne zaman derlendiğinin bilinmediği eserde on beşinci ve on altıncı yüzyıllarda yazılmış çeşitli türlerde iki yüz yetmiş üç kaside bulunmaktadır. Eserin baş taraflarında yer alan on altı adet terkib-bend, terci-bend gibi nazım şekilleri ile yazılmış şiirler bu sayıya dâhildir. Kırktan fazla şaire ait hemen her türden kasideyi içeren mecmua, yayımlanmış birçok divana imlâ, kelime, beyit ve kaside bazında katkılarda bulunur. Divanı olmayan veya günümüze ulaşmamış birçok şairin kasidelerini de içerir. Döneminin bazı tarihî olaylarına ve çok daha eski devirlerin kimi vakalarına dair aydınlatıcı bilgiler içermesi ise zaten kasidelerin önemli özelliklerindendir. Bu bakımdan bir devrin edebî, tarihî ve sosyolojik panoramasını Mecmū ‘a-i Ḳaṣā’id-i Türkiyye’ den takip etmek mümkndür.