Tarihî Karşılaştırmalı Tofa (Karagas) Türkçesi: Biçim Bilgisi, 2015

₺50.00 ₺30.00
  • Yazar: Ali ILGIN
  • Basım Yılı: 2015
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751630568
  • Barkod : 9789751630568
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Çalışmamız, bugün Sibirya coğrafyasında varlığını sürdürmekte olan Tofa Türkçesinin biçim bilgisinin tarihî-karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve Tofa Türkçesindeki biçimbirimlerin yapısal ve işlevsel özelliklerinin tespit edilmesine dönüktür. Genel Türkolojide üzerinde az çalışılmış, Türkiye Türkolojisinde ise hiç çalışma yapılmamış Tofa Türkleri ve Türkçesine dönük bu çalışma 2008’in yaz aylarında ve 2013’ün kış aylarında Sibirya coğrafyasında yaptığımız derleme faaliyetlerinin sonucunda elde edilen dijital kayıt çözümlemelerine dayalı olarak ortaya konulmuştur. Çalışmamızda tarihî-karşılaştırmalı bir yöntem uygulanmasının yanında geleneksel yaklaşımın dışına çıkılarak biçimden işleve değil, işlevden biçime doğru bir metot izlenmiştir. Bugün Türkiye Türkolojisinde önemli ölçüde ihmal edilen Görünüş, Kip ve Kiplik, Kılınış gibi fiil kategorilerini çalışmamızın kapsamı içine alınmıştır.