Şecere-yi Terâkime, 2016

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Ebû’l-Gâzî Bahâdır Han, Zühal ÖLMEZ (Haz.)
  • Basım Yılı: 2016
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751632005
  • Barkod : 9789751632005
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

1659-1660 yıllarında Ebulgazi Bahadır Han tarafından yazılan Şecere-yi Terâkime, 17. yüzyılın önemli tarih eserlerindendir. Eserini yazarken Ebulgazi’ye Türkmen boyları arasında söylenen rivayetler ve hocaların, beylerin ellerinde bulunan şecereler kaynaklık etmiştir. Ayrıca tarihî eserlerden Reşidüddin’in Câmiʿü’t-Tevârîh’indeki Oğuz-nâme’den yararlanmıştır, ancak Şecere-yi Terâkime’de Câmiʿü’t-Tevârîh’te olmayan bilgiler de yer almaktadır.