Hilyetü’l-İnsân ve Halbetü’l-Lisân, 2016

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Ebûl-Fazl Cemâlü’d-dîn Ahmed b. Muhammed b. Mühennâ el-Hillî el-Hüseynî el-Ubeydilî
  • Basım Yılı: 2016
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751631961
  • Barkod : 9789751631961
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Ebûl-Fazl Cemâlü’d-dîn Ahmed b. Muhammed b. Mühennâ el-Hillî el-Hüseynî el-Ubeydilî (v. 1283)’nin “İbn Mühennâ Lügati” adıyla anılan Kitâbu Hilyetü’l-İnsân va Halbetü’l-Lisân’ının bilinen altı nüshası bulunmaktadır. Türkçe üzerine yazılmış ilk eserlerdendir.