Kâbûs-nâme: Giriş-Notlar-Metin-Sözlük/Dizin-Tıpkıbaskı, 2016

₺36.00 ₺21.60
  • Yazar: Keykâvus bin İskender bin Veşmgîr, ŞEYHOĞLU Sadru’d-dîn Mustafâ (Çev.), Enfel DOĞAN (Haz.)
  • Basım Yılı: 2016
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751632050
  • Barkod : 9789751632050
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eser, Eski Anadolu Türkçesi döneminde farklı mütercimler tarafından altı kez Türkçeye tercüme edilmiştir. Devrinin önde gelen şahsiyetlerinden Şeyhoğlu Sadrüddîn’in çevirisi de ilk ve önemli tercümelerden biridir. İlmî neşri yapılmış olan Kâbûs-nâme Tercümesi, birkaç aşamadan oluşan bir çalışmanın ürünüdür. Metnin kurulmasından sonra eserin dizin ve sözlüğü hazırlanmıştır. Eserde geçen kelimeler sözlüğe alımış, metinde geçtiği yerler de tek tek gösterilmiştir. Birleşik fiiller ile bazı kalıp ifadeler alt madde olarak sözlüğe alınmış; metinde geçen kişi ve yer adları bazı açıklayıcı bilgilerle beraber ayrı olarak dizinlenmiştir. Metnin imlâsı, ses bilgisi, cümle yapısı ve söz varlığıyla ilgili olarak çalışmadan elde edilen ve hazırlayana önemli görülen bazı tespitler Notlar bölümünde ana hatlarıyla ortaya konmuştur. Metnin tıpkıbaskısı da çalışmanın sonuna eklenerek okuyucuların istifadesine sunulmuştur.