İletişim +90 312 457 52 06

Altun Yaruk Sudur IV: Tegzinç, 2018

₺130.00 ₺78.00
  • Yazar: Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN :
  • Barkod : 9789751634467
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Altun Yaruk Sudur IV. Tegzinç (Karşılaştırmalı Metin Yayını), Türk Dil Kurumunun Eski Uygurca üzerine başlattığı “Eski Uygurca Kütüphanesi” adlı dizinin 8. kitabıdır. Ayrıca Eski Uygur döneminin dinî ve felsefi yönünden zengin eserlerinden biri Altun Yarık Sūtra’nın 6. bölümünü içine alan IV. kitaptır. Hacer TOKYÜREK tarafından hazırlanan bu eser, Türk Dil Kurumunun 1268. yayını olarak 2018 yılında okurla buluştu. Yedi bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümü olan “Giriş”te, Altun Yaruk Sūtra ile ilgili genel bir açıklama yapılmıştır. Bu bölümde, eserde yer alan manzum parçalar sıralanmış, IV. kitap üzerine yapılan çalışmalar gösterildikten sonra çalışmada uygulanan yöntem ve teknikler ortaya konulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümü Berlin metin parçalarının harf çevirimi ile yazı çevirimini içerir. Burada öncelikle Berlin Bilimler Akademisinde bulunan metin parçalarının listesi verilmiş, daha sonra bu parçaların tamamının RASCHMANN ve EHLERS tarafından yapılan katalog sırasına göre harf çevirimi ve yazı çevirimi yapılmıştır. Üçüncü bölüm, St. Petersburg nüshasının harf çevirimi ve yazı çevirimini içermektedir. Bu bölümde metnin Çince karşılıkları da verilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümü metnin Türkiye Türkçesine aktarımıdır. Beşinci bölüm, “Açıklamalar” başlığındadır. Burada, metinde karşılaşılan dinî terimler ele alınmış ve ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çalışmanın altıncı bölümü “Dizin”, yedinci bölümü “Dinî Terimler Listesi” başlığındadır.