İletişim +90 312 457 52 06

A. DİLÂÇAR Dil Yazıları, 2018

₺28.00 ₺16.80
  • Yazar: A. DİLÂÇAR, Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN (Haz.)
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-16-3537-2
  • Barkod : 9789751635372
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Türk Dil Kurumu Garp Dilleri Başuzmanı A. DİLÂÇAR’ın Türk Dil Kurumunda uzman olarak çalıştığı uzun yıllar boyunca yaptığı çalışmalardan on iki tanesi Kurum kütüphanesinde etüt olarak kayıtlıdır. Bu etütlerden her biri dörtle kırk sayfa arasında değişmekte ve farklı konuları kapsamaktadır. Dil Yazıları adlı eser; ön söz, etütler ve kaynaklar olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Etütler sırasıyla şu şekildedir: “Dilin Menşe ve Teşekkülünde Kamerin Amil Olduğu İddia Edilen Bir Eser”, “Oxford İngiliz Sözlüğü”, “Büyük Alman Sözlüğü Hakkında”, “Rus Yafetidoloji Ekolünün Esasları ve Usulleri Hakkında”, “İki Eser”, “+lar, +ler Cemi Eki Hakkında Garp Türkologlarının Nazariyeleri”, “Ural ve Altay Dillerinde Cemi Şekilleri”, “Prag Lengüistik Mahfili ve Yeni Fonoloji Disiplini”, “Yeni Semantik Terimleri”, “XV. ve XVI. Asırlara Ait Bazı Türk Gramerlerinin Yeni Kritik Neşirleri”, “Orhon Yazıları Nasıl Okundu?”, “Bize Manevi Cihazlanmayı Öğreten Kutadġu Bilig”. Bu yazılardan altı tanesi eser tanıtımı ve eleştirisidir. Terim incelemeleri üzerine olan yazısı, o dönemdeki terimlerin Türkçeleştirilmesi çalışmaları açısından önemli olmuştur. Bu etütlerden birinde Nikolay Marr’ın Yafetidoloji üzerine çalışmasına da değinmiştir. Çokluk eki üzerine olan çalışmasında Moğol, Buryat, Mançu-Tunguz, Yakut, Ostyak, Samoyed, Çuvaş, Fin, Eston, Lapon, Modvin ve Çeremis dilleriyle karşılaştırmalar yapmış; anlam bilimsel farklılıkları incelikleri ele almıştır. Orhon yazılarının nasıl okunduğunu anlatan yazısı, daha önce çıkan Thomsen adlı kitabında olmayan bölümlerdir. 207 sayfadan oluşan ve 2018 yılında yayımlanan Dil Yazıları, Türk Dil Kurumunun 1260. yayını olarak okurla buluşmuştur.