İletişim +90 312 457 52 06

Karakalpak Türkçesi Grameri, 2018

₺38.00
  • Yazar: Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYĞUR
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-16-3451-1
  • Barkod : 9789751634511
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Ceyhun Vedat UYĞUR tarafından yayıma hazırlanan Karakalpak Türkçesi Grameri: Fonetik, Morfoloji, Sentaks adlı kitap Türk Dil Kurumunun 1267. yayını olarak dil araştırmacılarının hizmetine sunuldu. Kitap, “Giriş”, “Ses Bilgisi”, “Şekil Bilgisi”, “Cümle Bilgisi” ve “Örnek Metinler” bölümlerinden oluşuyor. “Giriş”te Karakalpak Türkleri hakkında bilgi verildikten sonra “Ses Bilgisi” başlığı altında Karakalpak Türkçesindeki ünlüler, ses uyumları ve ses değişmeleri inceleniyor. Sonraki bölüm olan “Şekil Bilgisi”nde ekler, kelime türleri ve fiil çekimleri ele alınıyor. “Cümle Bilgisi” başlığı altında ise cümlenin ögeleri, cümle türleri ve cümle dışı unsurlar işleniyor. “Örnek Metinler”de Karakalpak Türkçesinden seçilen manzum ve mensur metinler hem asıl hâliyle hem de Türkiye Türkçesine aktarılarak veriliyor.