İletişim +90 312 457 52 06

Tercüme-i İbtidânâme, 2018

₺100.00 ₺60.00
  • Yazar: Konyalı Muhyî, Prof. Dr. Cihan OKUYUCU, Doç. Dr. Sadık YAZAR (Haz.)
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-16-3447-4
  • Barkod : 9789751634474
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Sultan Veled’in Velednâme ya da ilk eseri olduğu için İbtidanâme adıyla anılan mesnevisi üzerine bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır. Bu eserin XVI. yüzyılda Konyalı Muhyî tarafından manzum olarak Tercüme-i İbtidanâme adıyla yapılan çevirisi Türk Dil Kurumu tarafından yayımlandı. Sultan Veled’in ilk eseri olarak bilinen Velednâme/ İbtidanâme Mevlana, Mevlana’nın halifeleri ve yakın çevresi hakkında bilgiler vermektedir. Eser Farsça kaleme alınmış olmakla beraber içerisinde Türkçe, Arapça ve Rumca beyitler de yer almaktadır. Prof. Dr. Cihan OKUYUCU ve Doç. Dr. Sadık YAZAR tarafından yayıma hazırlanan eserin ilk bölümünde tercüman Muhyî’nin hayatı ve eserleri ele alınmıştır. İkinci bölüm İbtidanâme’nin incelemesine ayrılmıştır. Bu bölümde kaynak metin Velednâme ile Sultan Veled hakkında bilgi verildikten sonra Tercüme-i İbtidanâme hakkında yaklaşık seksen sayfa tutan inceleme yer almaktadır. Eserin çeviri yazı metni üçüncü bölümde yer almaktadır. Çeviri yazıda dipnotlarla dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. Tercüme-i İbtidanâme’nin günümüz Türkçesine aktarımı ise dördüncü bölümdedir. Bu bölümden sonra kaynaklar ve tablolara yer verildikten sonra tıpkıbasımı da eklenerek kitaptan yararlanacaklara bütünlüklü bir eser hazırlanmıştır.