İletişim +90 312 457 52 06

Çocuk ve Allah'ın İzinde (içerik ve biçim incelemesi), 2018

₺56.00 ₺33.60
  • Yazar: Doç. Dr. Münire Kevser BAŞ
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-16-3541-9
  • Barkod : 9789751635419
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en özgün ve üretken şairlerinden olan Fazıl Hüsnü DAĞLARCA’nın ilk dönem eserleri arasında yer alan Çocuk ve Allah, birçok isim tarafından şairin başyapıtlarından biri olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu kitap aynı zamanda Türk modernleşmesinin fikrî ve edebî eğilimlerini de yansıtmaktadır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Münire Kevser BAŞ tarafından hazırlanan Çocuk ve Allah’ın Poetikasının İzinde: İçerik ve Biçim İncelemesi isimli kitapta Çocuk ve Allah’ın çeşitli özellikleri ayrıntılı bir inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Kitabın giriş bölümünde uzun bir edebî hayatın zengin bir semeresi olarak 140 şiir kitabına imza atan DAĞLARCA’nın şiirleri üzerinde bütüncül bir çalışmanın zorluğuna dikkat çeken BAŞ, eserlerin belli temalar veya yönelimler temel alınarak gruplandırılmasının yapılacak çalışmayı kolaylaştıracağını vurgulamaktadır. Giriş bölümünde ayrıca çeşitli şair ve eleştirmenlerin Çocuk ve Allah hakkındaki görüş ve değerlendirmelerine de yer veren yazar, söz konusu eseri incelerken semantik analiz yöntemini benimsediğini belirtmektedir. BAŞ, eserin birinci bölümünde Fazıl Hüsnü DAĞLARCA’nın poetikasını şekillendiren ana çizgileri ve Çocuk ve Allah’ın bu poetikadaki yerine dair yorumlarını dile getirmektedir. Bu bölümde ayrıca Çocuk ve Allah’ın farklı felsefi görüşler ışığındaki okumalarına yer verilmektedir. İkinci bölümde ise Çocuk ve Allah’taki şiirlerin anlaşılmasına katkı sağlayacak tasavvufi kavramlar şiirlerden örneklerle açıklanmıştır. Üçüncü bölümde kitabın etrafında inşa edildiği dünya görüşünü yansıtan unsurlar çeşitli açılardan incelenmiştir. Dördüncü bölüm kitaptaki biçim özelliklerinin geniş bir çerçevede ortaya konulmasından oluşmaktadır.