Kitâb-ı Gunya, 2018

₺108.00 ₺64.80
  • Yazar: Muzaffer AKKUŞ
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-16-0698-3
  • Barkod : 9789751606983
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Eski Anadolu Türkçesinin ilk eserlerinden biri olan Kitab-ı Gunya’yı ele alan bu eser, Muzaffer Akkuş’un doktora tezi olarak hazırladığı çalışmanın yine kendisi tarafından bazı kısımlarının geliştirilip bazı eklemeler yapılarak yayına hazırlanması ile meydana gelmiştir. Eser, temel olarak Giriş, İnceleme, Metin ve Dizin bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, Kitab-ı Gunya hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. Bu bölümü Kitab-ı Gunya’nın incelemesinin yapıldığı birinci, ikinci ve üçüncü bölüm takip etmektedir. Birinci bölümde, Kitab-ı Gunya imlâ özellikleri ve metot açısından incelenirken ikinci bölümde vokal değişmeleri, vokal uyumu gibi fonetik özellikler açısından üçüncü bölümde ise isim, zamir, sıfat, zarf gibi alt başlıklar halinde şekil bilgisi özellikleri açısından incelenmiştir. İnceleme bölümünün ardından Kitab-ı Gunya’nın transkripsiyonlu metni gelmektedir. Metin bölümünden sonra ise çalışmanın ağırlıklı kısmını oluşturan Dizin bölümü yer almaktadır. Dizin kısmında bütün kelimeler birer birer ele alınarak, gerek isim, gerekse fiil olsun kelimelerin anlamına dikkat edilmiş, aynı maddede bulunan kelime şayet farklı bir anlamda kullanılmışsa anlamlarına göre ayrı ayrı numaralandırılmak suretiyle izah edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise Kitab-ı Gunya’nın tıpkıbasımı yer almaktadır.