Dil Bilimi Düşününde Dönüm Noktaları I (Socrates'ten Saussure'e Batı Geleneği), 2018

₺40.00 ₺24.00
  • Yazar: Roy HARRIS, Talbot J. TAYLOR, Eser E. TAYLAN (Çev.), Cem TAYLAN (Çev.)
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-16-1528-2
  • Barkod : 9789751615282
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

İlk baskısı 2002 yılında yapılan eserin gözden geçirilmiş ikinci baskısı 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumunun “Dil Bilimi ve Uygulama Kolu” yayınlarındandan ilki olan bu eser, Avrupa dil bilimi geleneğini tanıtma amacıyla hazırlanmıştır. Avrupa dil bilimi geleneği, geniş bir sahayı kapsayan dil bilimsel, edebî, tarihî ve felsefi çalışmalar açısından önem arz etmiştir. Avrupa dil bilimi geleneği bu eserde, tarihsel bir anlatı verilmek yerine çeşitli dönüm noktaları üzerinde durularak ele alınmıştır. Socrates, Aristotales, Condillac, Humbolt, Müller, Saussure gibi dil âlimlerinin dil hakkındaki görüşlerine değinilen eserde dil eğitiminden dil ve düşüncenin kökenine dair pek çok husus üzerinde durulmuştur. Bu yeni baskı, değişiklik ve düzeltmelere ek olarak, biri Wilkins (IX. Bölüm), ötekisi de Frege üzerine (XV. Bölüm) iki yeni bölüm içermektedir. Eklenen bu iki bölüm, eserde ifade edilen Rönesans sonrası gelişmeleri daha kapsamlı kılmaktadır. Söz konusu bölümler, özellikle insan düşüncesinin bir ifadesi olarak dile atfedilen “yetersizlikleri” ciddi şekilde eleştiren Batı düşüncesindeki akımın altını çizmektedir.