İletişim +90 312 457 52 06

Edebiyatımızda Atasözleri, 2018

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Dehri DİLÇİN
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-16-1297-7
  • Barkod : 9789751612977
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Dehri DİLÇİN tarafından hazırlanan ve ilk baskısı 1945, ikinci baskısı 2000 yılında yapılan Edebiyatımızda Atasözleri’nin üçüncü baskısı 2018’de gerçekleştirilmiştir. Dehri DİLÇİN atasözlerini, “Beşer cemiyetiyle beraber doğmuş, onunla birlikte oba, boy ve oymak olarak asırlarca göçebe hayatı yaşamış ve nihayet gelişip özleşerek de ulus hâline yükselmiş, medenileşmiş törelerdir.” şeklinde tanımlamıştır. Edebiyatımızda Atasözleri adıyla 2 kitap hâlinde hazırlanan bu eserin birinci kitabı, sadece halk (saz) şairlerinin öğüt verme maksadıyla kaleme aldıkları 24 destan, 3 destan parçası ve 13 koşmayı içermektedir. “Atasözlerinin Dizini” başlığını taşıyan ikinci kitap ise, hem divan edebiyatı hem de halk edebiyatında atasözü mahiyetinde derlenmiş şiirleri ihtiva etmektedir. Eserde bu bölümden sonra “Sözlük” ve “Özel Adlar Dizini” yer almaktadır.